Kännedomen om statistiskt jämförelsevärde bland landets fastighetsmäklare ökar kraftigt. För sex månader sedan kände 65 procent av Fastighetsmäklarförbundets medlemmar till modellen. Idag är den siffran 82 procent (85 procent bland Stockholmsmäklare). Det visar förbundets medlemsenkät som gick ut till samtliga medlemmar under oktober månad.

 Att kännedomen om modellen har ökat så kraftigt beror sannolikt på Fastighetsmäklarförbundets arbete med att driva frågan i branschen och det mediala genomslaget. Men framför allt är det mäklarna själva som är ambassadörer för modellen.

– Att kännedomen har ökat med nästan 20 procent under ett halvår är riktigt bra. Den största anledningen till det är att fler och fler mäklare använder sig av modellen, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Om statistiskt jämförelsevärde

Det statistiska jämförelsevärdet ger konsumenterna en opartisk vägledning om bostadens värde och bygger på statistik över hur mycket liknande bostäder sålts för i området. I anslutning till jämförelsevärdet skriver mäklaren utifrån sin expertis en särskild kommentar om den aktuella bostadsrätten. Då blir verktyget så optimalt som möjligt och konsumenten upplever transparens och ger dem ett bättre beslutsunderlag.

Jämförelsevärde.se