Lägga bud på en bostad

Om du hittat en bostad som du tycker är intressant dyker det förmodligen upp en del frågor om hur du ska agera. Är det dessutom fler som är intresserade av samma bostad tar det inte lång tid innan stressen smyger sig på. Här har du lite tips på vägen.

1. Visa intresse i tidigt skede

Så fort du hittar en bostad som du tycker är intressant bör du anmäla ditt intresse till fastighetsmäklaren. Detta kan du göra även om du bara sett bostaden på exempelvis Hemnet eller via andra kanaler. Att anmäla intresse förpliktar inte till något, utan visar bara att du är intresserad av bostaden.

Genom att anmäla ditt intresse ökar du dina möjligheter att få information om vad som händer kring bostaden, så som en förhandsvisning, ett bud som lagts etc.

Det är alltid säljaren som bestämmer vem som ska få köpa bostaden. Säljaren kan också bestämma sig för en köpare och samtidigt bestämma att övriga spekulanter inte ska få en chans att visa sitt intresse, men detta hör till ovanligheterna. Att visa sitt intresse tidigt är därför att rekommendera.

2. Notera sig på intresseanmälan

Är du på visningen och tycker att bostaden känns intressant är det bra att du skriver upp dig på mäklarens intresseanmälanslista, om sådan finns. Du kan också kontakta mäklaren direkt efter visningen och meddela ditt intresse. Inte heller detta förpliktar till något, utan skapar bara bättre förutsättningar för att du ska få all information om bostaden och köpprocessen.

3. Lägg ett bud

När du känner till dina ekonomiska förutsättningar kan du lägga ett bud på den bostad du är intresserad av. Är det många intressenter startar då oftast en budgivning.

När du lägger ett bud på en bostad har fastighetsmäklaren skyldighet att framföra budet till säljaren. Säljaren väljer om budet ska accepteras eller inte.

Ett bud kan ligga under det begärda priset eller motsvara det pris som är begärt för bostaden. Säljaren får acceptera eller förkasta budet oavsett vilken nivå det ligger på.

4. Försäljning utan budgivning

I många områden i Sverige är budgivning ovanligt, eftersom det oftast inte finns så många intresserade köpare. Om du framför ett bud till fastighetsmäklaren kontaktar mäklaren säljaren och berättar om budet. Säljaren avgör då om budet ska accepteras eller förkastas eller om säljaren rent av ska erbjuda dig ett motbud.

När du och säljaren är nöjda förbereder fastighetsmäklaren affärens avslut och köpehandlingar undertecknas

5. Försäljning med budgivning

Om flera personer är intresserade av samma bostad brukar det bli budgivning. En budgivning kan ske även om säljaren är nöjd med att få ut det begärda priset som annonserats ut.

Det är marknaden som styr intresset och som visar vilken köpkraft som finns. Detta är dock inte samma sak som att säljaren måste sälja till den som lagt det högsta budet.

I Sverige tillämpas i regel öppen budgivning. Detta innebär att alla spekulanter har rätt att få reda på varje bud som kommit in. Fastighetsmäklaren för noteringar över alla inkomna bud och den slutliga köparen har rätt att få en så kallad budgivningslista, där buden står noterade med tidpunkt för bud och uppgifter om den spekulant som lämnat budet.

6. Säljaren bestämmer köpare

En budgivning går i regel till så att fastighetsmäklaren tar in bud från spekulanterna och löpande meddelar övriga spekulanter om de bud som kommer in. Alla spekulanter med ekonomiska förutsättningar får delta i budgivningen. Budgivningen håller på till dess att ett bud inte bjuds över. En spekulant har då ”vunnit” budgivningen. Om det är du som vunnit är det viktigt att komma ihåg att det inte nödvändigtvis betyder att det är du som får köpa bostaden, även om det är troligt att det blir så.

Säljaren har alltid rätt att fritt välja vem som ska få köpa bostaden. Vissa säljare kan ha speciella önskemål när det gäller val av köpare, till exempel att bara sälja till barnfamiljer. Fastighetsmäklaren har en skyldighet att hålla säljaren uppdaterad om budgivningens förlopp och också informera om sådant som mäklaren vet kan spela en roll för säljaren i sin beslutsprocess. Säljaren bestämmer sedan vem som får köpa bostaden.

7. Efter budgivningen

När budgivningen är avslutad och säljaren och tilltänkt köpare kommit överens om alla detaljer kring köpet förbereder fastighetsmäklaren avslutningen av affären och köpehandlingar undertecknas. Först när köpehandlingarna är undertecknade har avtal ingåtts. Fram tills dess är inte bud eller påvisat intresse om att köpa bostaden bindande. Inte heller säljarens accepterande av köpeskilling och val av köpare är bindande. Detta innebär att du när som helst kan dra tillbaka ditt bud och att säljaren när som helst kan dra tillbaka sitt accepterande av olika bud eller köpare.

Kanske blir det så att det är du och säljaren som kommer överens om att göra en affär. Avtalet är dock inte bindande förrän ni båda skrivit under köpeavtalet.