Mäklarbranschen har länge efterlyst ett bostadsrättsregister. Ett krav som nu delas av flera tunga instanser.

I dag är det bostadsrättsföreningarna själva som sköter notering av pantsättningar. Ett system som är ålderdomligt och som medför vissa risker för bostadsrättsköpare. FMF vill att det ska inrättas ett centralt register, på samma sätt som det fungerar för fastigheter.

Nu har Konsumentverket i sin ”Konsumentrapport 2017”, som presenterades den 2 maj, instämt i det kravet. Ytterligare stöd har lämnats av Bostadsrättsutredningen (SOU 2017:31), som presenterades i april. Utredningen konstaterade att ett bostadsrättsregister skulle innebära ”en betydligt mer betryggande ordning”.

Det återstår att se hur lagstiftaren väljer att hantera detta. FMF kommer att fortsätta att arbeta för ett centralt bostadsrättsregister.