Om det luktar konstigt i ett hus finns det två saker att göra. Antingen struntar man i det och vänjer sig eller också gör man något åt det. Det beror givetvis på hur pass intensiv lukten är, men oavsett vad det beror på så går det mesta att åtgärda om man bara tar reda på den rätta orsaken.

Speciellt vanligt är det att sommarstugor luktar. Ofta brukar man då göra en ordentlig vädring när man kommer dit, och sedan försvinner lukten. Men när man sedan kommit hem igen och packar upp väskorna så finns kanske lukten där i kläder m m, så att man måste tvätta allt.

Lukten söker sig oftast uppåt

Det är vanligt att många lukter i en bostad eller ett sommarhus har med fukt att göra. Det beror på att vissa material i huset utsätts för fukt, till exempel i krypgrunden där en intensiv lukt kan uppstå. Ofta brukar det vara tryckimpregnerat trä som vi reagerar på – speciellt på 70-talet användes tryckimpregnerat trä i krypgrunden så att träet inte skulle förstöras.

Vanligtvis brukar den trälukten uppfattas som mögellukt, men man kan heller inte utesluta att det verkligen kan finnas mögel där. Även om det är långt för en lukt att sig upp från krypgrunden så tar den sig upp genom otätheter i golv och väggar. Likaså om den kommer från källaren, men att den kommer från vinden är inte lika vanligt eftersom varm luft stiger uppåt.

Människor drabbas av obehag

Andra orsaker till lukt kan till exempel vara en plastmatta på betong vars lim börjat lukta på grund av fukt underifrån. En lukt som kan vara besvärlig för en del människor. Lukten kan även komma från exempelvis döda möss/råttor inne i väggarna eller i krypgrunden där de dött under vintern och när det blir varmt börjat och lukta.

För att verkligen bli av med en lukt i huset måste man ta reda på var den kommer ifrån, det räcker inte med antiluktsprejer eller ättika som suger åt sig lukten. Om det har med fukt att göra kan det vara aktuellt att använda sig av en avfuktare för ett torrare klimat, men i vissa krypgrunder kan lukten vara så intensiv att man måste byta träet. Ventilation kan lösa vissa fuktproblem och få cirkulation på den stillastående luften i huset.

Bästa lösningen är att vända sig till ett professionellt företag som sysslar med fuktproblem i bostäder, till exempel Anticimex som har kunniga tekniker som hjälper till med att lokalisera luktproblemet. På anticimex.se finns mer info.