I dag gav Riksbanken besked om att reporäntan ligger kvar på -0,50 och att en försiktig  höjning av räntan är att vänta först under andra halvan av år 2018. Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet, välkomnar beskedet och menar att det lättar prispressen på bostadsmarknaden.

– Det är ett glädjande besked som Riksbanken kom med idag. Att en räntehöjning är att vänta först under andra halvan av år 2018 gör att prispressen på bostadsmarknaden nu har lättat. Ett kommande höjt amorteringskrav den 1 mars är tillräckligt för en redan avkyld marknad. En höjd ränta utöver det skulle befästa oron bland bostadskonsumenter.

– Nu när vi vet att räntan kommer att ligga fast ett tag framöver i kombination med en stark ekonomi leder det till optimism bland bostadskonsumenter. Det kan leda till att budgivningarna blir kraftfullare igen, kommenterar Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.