Idag presenterade Svensk Mäklarstatistik färska siffror, som visar en prisnedgång på bostadsmarknaden. Fastighetsmäklarförbundets vd, Carolina Stegman, kommenterar beskedet.

– Avmattningen är ett faktum men det är viktigt att sätta siffrorna i sitt sammanhang. Vi har under flera år bevittnat kraftiga prisuppgångar, runt 10-15 procent per år. Om prisutvecklingen sansar sig för en stund, är det inget märkvärdigt. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att svensk ekonomi är stark, vi har hög sysselsättning och låga räntor, konstaterar hon.

För en vecka sedan presenterades det senaste resultatet från Valueguards Mäklarpanel, som genomförs i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet. Och det är tydligt att mäklarkåren har en god kännedom om bostadsmarknaden.

– Mäklarkåren är en värdefull informationskälla – enligt månadens Mäklarpanel spår nämligen allt fler en prisnedgång de kommande tre månaderna. Helt i linje med dagens siffror från Svensk Mäklarstatistik, säger Carolina Stegman.