Fastighetsmäklarförbundets ordförande, Erik Olsson, kommenterar bostadsmarknaden efter att Svensk Mäklarstatistik presenterat sina siffror.

Marknaden präglas fortfarande av att de faktiska förutsättningarna är mycket goda med låga räntor och stark ekonomi, samtidigt som marknadspsykologin trots det ändå gör marknaden mer osäker och avvaktande. Tidigare var det betalningsförmågan snarare än betalningsviljan som var gränssättande. Med marknadspsykologin vi har nu är det tvärtom betalningsviljan som styr prisutvecklingen. Osäkerheten om framtiden följer bostadspriserna. Den påverkar Stockholm mest där bostadspriser, och bostadslån är högst.

Trenden med ett större utbud och avvaktande köpare har förstärkt sig själv på två sätt. Den första effekten handlar om att längre försäljningstider rent matematiskt ger ett större utbud när varje bostad ingår i utbudet under fler dagar. Den effekten har varit ungefär lika stor den senaste tiden. Den andra effekten inträffar när köparna ändrar sitt beteende för att de upplever att de inte behöver stressa fram ett köp och bjuda högt av rädsla för att missa en bostad. Nu tar man det lugnt och bjuder försiktigt med hopp om att få köpa billigare. Får man inte bostaden man bjuder på räknar man med att kunna göra ett nytt försök på en annan bostad man tycker om. En längre tid med stort utbud har ändrat köparnas beteende så att trenden med en mer avvaktande marknad förstärks även om utbudet inte ökar. Höstens stora utbud och avvaktande köpare gör att även säljarna börjar ändra sitt beteende lite. Prisförväntningarna sänks och man tar inte en snabb försäljning till ett högt pris som lika självklar längre. Fler säljare inser att det innebär en stor risk att ha för höga prisförväntningar om man måste sälja i en marknad med fallande bostadspriser. Det kan sluta med att man tvingas sälja till ett pris som är lägre än de bud man tackat nej till tidigare.

Det fortsatta marknadsklimatet beror mycket på hur stor del av det stora utbudet vi har nu som säljs av innan aktiviteten på bostadsmarknaden avtar före jul. Det avgör om nästa år inleds med ett stort utbud som dämpar marknadspsykologin, eller om det tvärtom är många av de säljare vi har nu som lyckas sälja så de blir köpare efter årsskiftet samtidigt som utbudet blir mindre då. Då svänger marknadspsykologin snabbt om de faktiska faktorerna fortsätter att vara lika gynnsamma som nu.

Erik Olsson