Den senaste månaden har priserna på bostadsrätter och villor i riket sjunkit med -1%, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. Siffrorna visar också att prisnivåerna skiljer sig stort runt om i landet och att prisraset i Stockholm har stannat upp.

– Bostadsmarknaden har sedan hösten 2017 gått in i ett nytt läge; prisutvecklingen har planat ut och i vissa regioner vänt neråt. Men Sverige har generellt en stabil bostadsmarknad för villor och bostadsrätter. Ute i landet har priserna för villor och fritidshus de senaste åren gått upp i takt med konjunkturen. Ekonomin är god och folk har råd att köpa villa eller fritidshus. Utanför storstadsregionerna har marknaden inte drabbats av några större prisnedgångar på bostäder, kommenterar Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

– Stockholms innerstad är en egen marknad präglad av större köpkraft, fler höginkomsttagare och dyrare renoveringar. Det har drivit upp priserna kraftigt under många år och där har prisfallet varit som störst de senaste månaderna. Men fortsatt låg ränta, hög sysselsättning och stark ekonomi förklarar varför priserna har stabiliserats även på denna marknad. Däremot ser det dystert ut för nyproduktion av lyxkaraktär, vilket riskerar att ´låsa in´ högt belånade bostadskonsumenter, som köpt till priser ingen vill betala i dagsläget.

– Statistiken ligger i linje med den senaste Mäklarpanelen som visar att allt fler mäklare, en av fyra, nu spår en prisuppgång men att nästan hälften (44%) tror på stillastående priser den kommande tremånadersperioden. Precis som dagens siffror från Svensk Mäklarstatistik råder en försiktigt positiv bild av bostadsmarknaden som ser ut att ha stabiliserats. Vi kan förvänta oss ett lugnare tempo på bostadsmarknaden framöver, säger Carolina Stegman.

Carolina Stegman
VD
carolina.stegman@fmf.se
076-018 18 68

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.