FMF:s årsmöte kommer i år att äga rum den 31 maj i Malmö.

Motioner från medlemmar måste skickas till kansli@fmf.se senast 60 dagar före årsstämman.

Mer information om exakt adress och tid kommer inom kort.