Fastighetsmäklarinspektionen har i beslut meddelat varning för en registrerad fastighetsmäklare som i sin egenskap av chef försvårat för en tidigare anställd att avsluta ett förmedlingsuppdrag.

I det aktuella ärendet sade den anställde mäklaren upp sig dagen efter kontraktsskrivning i en förmedling där vederbörande var ansvarig fastighetsmäklare. Mäklaren uppmanades av sin chef att omedelbart överlämna dator och telefon varpå chefen övertog ansvaret för fullgörande av förmedlingsuppdraget.

Detta skedde utan att den anställde mäklaren skriftligen sade upp uppdraget och utan att chefen lät upprätta ett nytt uppdragsavtal med honom själv som ansvarig fastighetsmäklare. Under en period om cirka två veckor efter uppsägningen var det inte möjligt för säljare och köpare att få kontakt med vare sig mäklaren eller chefen, trots att chefen övertagit ansvaret för uppdraget inklusive ansvar för att bevaka mäklarens e-post och telefon.

Inspektionen ansåg att chefen genom sitt agerande i samband med mäklarens uppsägning försvårat för mäklaren att slutföra sitt uppdrag. I sitt beslut hänvisade man till ett uttalande från 2011, om att en arbetsgivare, som är en registrerad fastighetsmäklare, inte får försvåra för en anställd mäklare som slutar sin anställning men som ska fullfölja sina uppdrag, exempelvis genom att frånta honom tillgång till datasystem.

Chefen meddelades varning dels för att han övertagit ansvaret för uppdraget utan att låta upprätta ett nytt uppdragsavtal med honom själv som ansvarig fastighetsmäklare, dels för att han genom sin underlåtenhet att vara nåbar brutit mot omsorgsplikten och dels för att han genom sitt agerande försvårat för sin före detta anställde mäklare att slutföra sitt uppdrag.

Förseelserna ansågs varningsgrundande var för sig.

Läs hela beslutet

Hälsningar

Niklas Rollgard
niklas.rollgard@fmf.se
Chefsjurist, Fastighetsmäklarförbundet