Regeringen har anställt Gunilla Paulsson Lindberg som ny direktör och chef för Fastighetsmäklarinspektionen från och med den 15 mars 2018 till och med den 31 december 2024. Gunilla Paulsson Lindberg har tidigare bland annat varit avdelningschef vid Jordbruksverket.

– Jag är mycket nöjd med att Gunilla Paulsson Lindberg har tackat ja till att bli chef för Fastighetsmäklarinspektionen, säger konsumentminister Per Bolund. Hennes kompetens och erfarenhet från såväl juridiken som ledande befattningar inom statsförvaltningen gör henne mycket lämplig att leda och bidra till en mer aktiv, omfattande och underbyggd tillsynsverksamhet.

Gunilla Paulsson Lindberg är jurist och har bland annat arbetat som avdelningschef vid Jordbruksverket, enhetschef vid Lotteriinspektionen och som åklagare.

– Jag ser fram emot att leda en myndighet med stor betydelse för konsumenternas förtroende för fastighetsmäklarmarknaden. Det känns också roligt att få leda en verksamhet som befinner sig i en utvecklingsfas, säger Gunilla Paulsson Lindberg