| Nyheter

Hemnet lanserar Köparbarometern

Köparbarometern är en ny undersökning som mäter bostadsköpares prisförväntningar. Syftet med undersökningen är att ta tempen på bostadsmarknaden och ge en fingervisning om hur utvecklingen kan se ut framöver.

– Det är tydligt att intresset för hur bostadsmarknaden utvecklas har växt kraftigt under hösten i takt med oron och osäkerheten inför framtiden har ökat. Det finns andra undersökningar som mäter prisförväntningar men det som gör vår undersökning speciell är att vi samlar svar enbart från dem som är i marknaden för att köpa just nu. Resultaten blir därför extra intressanta för att förstå vad som kommer hända närmaste tiden, säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.

– Detta är ett led i vår satsning på att tillhandahålla bättre beslutsunderlag till säljare, köpare och mäklare. Vi tror det är det bästa sättet för oss att stödja en rättvis och effektiv marknad, säger Erik Segerborg, chef för strategi och marknadsföring på Hemnet.

Köparbarometern täcker hittills september till oktober 2017. Det är tydligt att köparnas har blivit betydligt mer pessimistiska under hösten. I september trodde 38 procent på stigande bostadspriser och 17 procent trodde på sjunkande bostadspriser. I december hade andelen som trodde på stigande priser halverats (18 procent) och andelen som trodde på sjunkande priser mer än fördubblats (44 procent).

Fakta om Köparbarometern:
Hemnet Köparbarometer mäter svenska bostadsköpares prisförväntningar. Undersökningen som offentliggörs månadsvis baseras på minst 500 svar från besökare på Hemnet som svarat att de planerar att köpa bostad de närmaste 6 månaderna. Frågan som ställs i undersökningen är ”Hur tror du att bostadspriserna utvecklas där du bor, de närmaste 6 månaderna?”. Svarsalternativen som respondenterna kan välja mellan är:

●  Jag tror att bostadspriserna kommer att vara oförändrad

●  Jag tror att bostadspriserna sjunker

●  Jag tror att bostadspriserna stiger

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Staffan Tell, pressansvarig och talesperson Hemnet staffan@hemnet.se 073-367 66 85