Från och med den 1 september i år kommer Hemnet att börja ta betalt för nyproduktions-annonser, både när det gäller annonserade projekt och objekt. Detta har tidigare varit gratis.

”I takt med att vår trafik ökar ställs också högre krav på våra tjänster och för att ha möjlighet att möta dessa krav krävs det att vi gör en förändring i vårt erbjudande för mäklad nyproduktion.”

Grundkostnaden för att annonsera en projektannons kommer att vara 2 100 kr.

”I projektet kan upp till fem individuella objektsannonser annonseras. För varje objekt av de fem tillkommer en kostnad motsvarande den för våra vanliga objektsannonser, dvs. mellan 600 – 2 100 kr per objekt”.

Räkneexempel
Projektannons:                                                                        2 100 kr
Fem objektsannonser:                                                           600 kr – 2 100 kr per objekt
Maxkostnad för projekt inkl. 5 objektsannonser:             12 600 kr (2 100 kr + 2 100 kr x 5)