Regeringen har idag utsett Ingrid Eiken Holmgren till ny generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Ingrid Eiken Holmgren kommer närmast från befattningen som VD för Mäklarsamfundet. Vi på Fastighetsmäklarförbundet vill gratulera Ingrid och önska henne ett stort lycka till!

– Det känns meningsfullt och roligt att leda en verksamhet med stor samhällsbetydelse. Våra kulturhistoriska byggnader och miljöer ska hållas levande och väcka stolthet hos allmänheten och förvaltas så att de finns kvar för kommande generationer, säger Ingrid Eiken Holmgren. Nu ser jag fram emot att möta mina nya kollegor. Vi ska tillsammans utveckla verksamheten på ett hållbart, resurseffektivt och förtroendegivande sätt, säger Ingrid Eiken Holmgren i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

– Jag är glad att Ingrid Eiken Holmgren har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Hennes tidigare yrkeserfarenhet från både den privata sektorn och från chefs- och ledarbefattningar inom den statliga sektorn, liksom hennes sakkunskaper på fastighetsområdet, gör henne till en mycket lämplig generaldirektör för Statens fastighetsverk, säger Per Bolund.

Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Myndigheten ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Myndigheten bedriver sin verksamhet i stora delar av landet och har sitt huvudkontor förlagt till Stockholm.

Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Myndigheten ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Myndigheten bedriver sin verksamhet i stora delar av landet och har sitt huvudkontor förlagt till Stockholm.