I beslut från 2017-06-14 meddelade Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) en mäklare varning för att denne inte informerat kvarvarande budgivare om att det näst högsta budet hade dragits tillbaka. FMI ansåg att mäklaren genom detta hade brustit i sin omsorgsplikt och att det agerandet var varningsgrundande. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten.

I sin dom delade Förvaltningsrätten FMI:s uppfattning att mäklaren, genom att inte informera om att det näst högsta budet hade dragits tillbaka, agerat i strid med omsorgsplikten enligt god fastighetsmäklarsed.

Ifråga om påföljden gjorde Förvaltningsrätten en annan bedömning än FMI. Återkallelsen av budet hade skett i ett sent skede i affären, efter det att säljaren valt att gå vidare med en annan budgivare och tid för kontraktsskrivning var bokad, vilket Förvaltningsrätten ansåg var förmildrande för mäklaren. Domstolen valde därför att ändra påföljden från varning till att istället meddela en erinran.

Läs hela domen.

Niklas Rollgard, chefsjurist