Februari månad karaktäriserades av stora volymer och mestadels oförändrade priser. Årstakten för bostadsrätter sjönk något till -5% och för villor till +2%. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter
Stockholm bryter, åtminstone temporärt, det tidigare nedgångsmönstret med en prisuppgång på +1% både i länet och de centrala delarna. I centrala Malmö noterar vi en nedgång på -1%. I övrigt ser vi stillastående priser när februaris försäljningar räknats samman. Årstakten varierar där Stor-Malmö avviker som fortsatt positiv på +4%. I övrigt har vi negativ årsprisutveckling i samtliga områden med Centrala Stockholm i botten på -9%. Göteborgs årstakt står oförändrat mot januari med -1% för såväl storstaden som de centrala delarna, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
Villamarknaden fortsatte nedåt i Stockholms- och Malmö-området med -1% senaste månaden. Malmö har dock fortsatt positiv årstakt medan de andra två storstadsområden har negativ årstakt. I Stockholms län är villapriserna nu i genomsnitt -5% lägre än för ett år sedan. En svensk genomsnittsvilla kostade 3.264.000 kronor under februari säger Per-Arne Sandegren.

Volymer
Antalet bostadsaffärer ökade med +13% i februari 2018 jämfört med samma månad förra året. För respektive bostadsslag så ökade antalet bostadsrätter med +11% och antalet villor med +19%. Amorteringskravet är en bidragande orsak, vi såg en liknande volymökning innan det förra amorteringskravet infördes sommaren 2016. Folk har helt enkelt velat genomföra sina köp innan införandet, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, februari 2018

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% – 3% – 5% 38 974
Centrala Stockholm +1% – 3% – 9% 86 503
Stor-Stockholm +1% – 2% – 7% 55 508
Centrala Göteborg ± 0% – 5% – 1% 58 274
Stor-Göteborg ± 0% – 4% – 1% 43 480
Centrala Malmö – 1% – 5% – 3% 29 954
Stor-Malmö ± 0% – 2% + 4% 27 487

 

Statistiken baseras på försäljningen av 24 010 bostadsrätter under december 2017 – februari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2017 – november 2017, tolvmånaderssiffran med december 2016 – februari 2017 och i enmånadssiffran jämförs november 2017 – januari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, februari 2018

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% – 2% + 2% 3 264 000
Stor-Stockholm – 1% – 5% – 5% 5 464 000
Stor-Göteborg ± 0% – 3% – 1% 4 486 000
Stor-Malmö – 1% – 3% + 5% 3 674 000

 

Statistiken baseras på försäljningen av 9 903 villor under december 2017 – februari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2017 – november 2017, tolvmånaderssiffran med december 2016 – februari 2017 och i enmånadssiffran jämförs november 2017 – januari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

 

Prisstatistik FRITIDSHUS

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 668 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 349 fritidshus mellan mars 2017 och februari 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 16 april 2018 kl 06:00

 

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB – Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 90 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 452 eller Hans Flink, Försäljningschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 451

Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef, 073-380 72 12

Carolina Stegman, VD Fastighetsmäklarförbundet, 076-018 18 68

Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån 070-588 05 30

Tanja Ilic, VD Svensk Fastighetsförmedling, 0727-33 59 16