I oktober förra året kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som förbjöd fotografering från drönare utan särskilt tillstånd, något som skapade en häftig debatt.

Nu upphävs förbudet genom en lagändring som röstades igenom av riksdagen med klar majoritet

”Det ska bli möjligt för företag och privatpersoner att använda drönare (obemannad luftfarkost) med övervakningskamera utan tillstånd” står det på riksdagens hemsida.

Man fortsätter dock med att värna om den personliga integriteten.
”Utövaren ska inför varje användning göra en bedömning om en kameraövervakning är kränkande eller inte. Det är till exempel olagligt att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det.”

Lagändringen börjar gälla från och med den 1 augusti.