På denna sida kan du läsa om kurser för mäklare som hålls av FMF.

 

 • 17 januari
  Skatteverket, genom Monica Ingemansson och Susanne Bronegård informerar bl.a. om avdragsgilla förbättringsutgifter vid försäljning av privatbostad, bevisprövning för avdrag och uppskov vid byte av bostad.Under utbildningen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Kurserna den 23 januari och 8 februari 2018 har samma innehåll och hålls av samma personer.
  09:30-12.30 Mariedalsvägen 45 i Malmö (anmälan senast 12/1-18) Observera att sista dag för anmälan har flyttats fram.

 

 • 23 januari
  Skatteverket
  09:30-12:30, Sveavägen 147 i Stockholm (anmälan senast 19/1-18).

 

 • 8 februari
  Skatteverket
  09:30-11.00 Webbinarium (anmälan senast 5/2-18).

 

 • 15 mars, OBS Kursen har flyttats fram till den 15 mars 2018.
  Magnus Melin
  Kurs i Nyproduktion. Favorit i repris som denna gång tillhandahålls digitalt under en begränsad tid. Du hittar inspelningen här!

 

 •  3 maj
  God fastighetsmäklarsed och nyheter från FMI
  Diego Ortíz del Gaiso, Ansvarig för konsumentrelationer FMFSäjarens ansvar för dolda fel m.m.
  Niclas Galle från Nordic Försäkring och representanter från Protector Försäkring

  13:00-16:00 i Göteborg

  Kursen kommer inledas med ett första pass där vi går igenom bland annat:
  – Nytt från FMI
  – Genomgång av FMI:s tillsynsarbete
  – God fastighetsmäklarsed
  – Hur jag ska göra för att inte få en disciplinär påföljd, de vanligaste påföljderna.

  Under andra passet kommer Niclas Galle från Nordic Försäkring och representanter från Protector Försäkring att gå igenom säljarens ansvar för dolda fel enligt jordabalken och de skador som säljare kan stå ansvar för samt hur hanteringen fungerar kring dessa frågeställningar. Information om vilken dolda felförsäkring man kan teckna för att få hjälp vid de flesta reklamationer kommer också att ges.

 

Observera att kursutbudet kommer att utökas löpande under året.