Bankföreningens vd skrev i helgen på DN Debatt om vikten av att införa ett statligt bostadsrättsregister. FMF är glada att ytterligare en viktig aktör anser att förslaget är en bra idé.

Som lagen ser ut idag kan pantsättningar för miljontals kronor finnas i en pärm i ordförandens bokhylla. Det innebär en betydande osäkerhet för köpare, säljare, mäklare, bank och bostadsrättsförening. Men nu finns det en stor uppslutning bakom förslaget att införa ett centralt bostadsregister. Förutom Fastighetsmäklarförbundet och Bankföreningen finns bland anhängarna också Bostadsrättsutredningen, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Konsumentverket och Mäklarsamfundet.

– Det är bra att flera viktiga aktörer har förstått hur dåligt det nuvarande systemet är. Det är viktigt med ett centralt system för att alla parter ska känna trygghet, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Det förekommer att bostadsrättsföreningen eller dess förvaltare missar att avnotera en pant. Köparen kan då tvingas att betala säljarens skuld till banken, och det kan handla om stora belopp.

– Ett centralt register skulle råda bot på bland annat detta. Därför menar FMF att regeringen bör ta sitt ansvar för att skydda bostadsrättsköparna, säger Carolina Stegman.