Beslutet att flytta Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad har inneburit katastrofala följder för myndigheten. Hela 14 av de 18 anställda har helt enkelt hoppat av, och nu går man på knäna med inställda möten och granskningar som drar ut på tiden. Enligt Erik Olsson, ordförande i Fastighetsmäklarförbundet, är det mycket viktigt att den här inspektionen fungerar.

I höstas beslutade regeringen att Fastighetsmäklarinspektionen ska flyttas från Stockholm till Karlstad som ett led i att utlokalisera statliga jobb ut i landet – flyttar som ofta blir dyra och får stora konsekvenser för berörd verksamhet, så också denna. Sedan beslutet om flytten togs har nästan hela personalstyrkan slutat och nu går granskningen av mäklarbranschen på sparlåga.

— Många har sagt upp sig eller sökt tjänstledigt. Vi är i mittemellanläge just nu kan man säga, säger myndighetschefen Eva Westberg som i dagsläget inte själv kan säga om hon kommer att jobba kvar eftersom hennes förordnade går ut i mars nästa år.

Konsekvenser på myndighetens arbete

Situationen har delvis lösts genom tillfälligt anställda och rekrytering av ny personal som väntas in framåt sommaren. Ärendehanteringen tar nu ”betydligt längre” tid än vanligt. Möten har fått ställas in på grund av det ”mycket ansträngda” personalläget, som myndigheten skriver i ett nyhetsbrev. Det får konsekvenser på myndighetens arbete, enligt Eva Westberg. Registreringar i fastighetsmäklarregistret prioriteras.

— Men den löpande handläggningen av tillsynsärenden hinner vi inte med just nu, säger hon. Målet är att ett tillsynsärende ska ta i snitt sex månader. Vid årsskiftet låg det på sju månader och kommer att bli längre än så, oklart hur mycket, enligt Eva Westberg. Allvarligt, anser mäklarbranschen.

Viktigt att kontrollinstansen fungerar

— Det är oerhört beklagligt att en påtvingad flytt ska påverka en hel bransch, säger Erik Olsson. Fastighetsmäklarinspektionen ser till att mäklarna följer de ramar och regler som finns på marknaden. Vanliga ärenden handlar om mäklare som bryter mot förbudet mot att använda lockpriser. Med en skadskjuten kontrollinstans blir det då kanske fritt fram för mäklarna. Men det är absolut inget som Erik Olsson välkomnar. — Det är ungefär som att säga att det är bra att det inte finns trafikkontroller på vägarna, då kan jag köra så fort jag vill. Det håller inte.

I början av året kom en utredning fram till att 10 000 statliga jobb borde flytta ut i landet för att ge en mer levande landsbygd. Men erfarenheterna av tidigare flyttar, av bland andra Konsumentverket och Patent- och registreringsverket, är inget vidare. Riksrevisionen har konstaterat att utflyttningen blivit dyr och myndigheternas verksamhet har blivit lidande.

Exempel på myndigheter som tidigare lämnat Stockholm

Patent och registeringsverket (PRV) som flyttade till Söderhamn. Konsumentverket flyttade till Karlstad. Folkhälsomyndigheten flyttade till Östersund. Boverket flyttade till Karlskrona och förra året togs beslutet att flytta E-hälsomyndigheten till Kalmar.

 

Källa: TT