SBAB:s månadsstatistik noterar en svag ökning i andelen som väljer att binda sin ränta. Men en majoritet av bolånekunderna väljer fortfarande en tremånaders bindningstid, så kallad rörlig ränta.

Under november valde 74 procent av bolånetagarna tremånadersräntan, som är kortast möjliga räntebindningstid, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Det är tre procentenheter lägre än under oktober. Andelen som valde bindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 22 till 24 procent och andelen som valde bindningstider på mellan fem och tio år ökade från 1 till 2 procent. De mest populära valen efter tremånaders bindningstid är ettårig och tvåårig bindningstid på vardera drygt 9 procent, samt treårig bindningstid på drygt 4 procent.

– Möjligen är det så att oron från bostadsmarknaden nu spiller över i räntebindningsvalet. Fler bolånekunder väntar ut turbulensen och passar på att trygga sin framtida boendekostnad genom att gardera sig mot den ränteuppgång som de tror kommer, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

Läs hela pressmeddelandet