Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. FMI informerar också om god fastighetsmäklarsed.

FMI vänder sig främst till konsumenter i bostadsaffärer, det vill säga säljare, köpare och spekulanter samt till fastighetsmäklare. FMI:

  • prövar ansökningar om registrering som fastighetsmäklare och för register över registrerade fastighetsmäklare
  • utövar tillsyn över registrerade fastighetsmäklare
  • avgör ärenden om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighetsmäklare
  • informerar konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten
  • informerar såväl konsumenter som fastighetsmäklare om god fastighetsmäklarsed
  • informerar mäklarföretag, branschorganisationer, konsumentvägledare och blivande mäklare om god fastighetsmäklarsed
  • främjar utvecklingen av god fastighetsmäklarsed och
  • är representant i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FMI svarar dagligen på frågor från konsumenter, mäklare, blivande mäklare, konsumentvägledare, journalister och andra intressenter. De hanterar årligen cirka 800 ansökningsärenden, cirka 300 avregistreringsärenden, mellan 400-500 tillsynsärenden samt cirka 1 000 ärenden som rör formella krav.

FMI

Box 22034, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Våxnäsgatan 5, Karlstad
Tfn: 010-458 01 00 Fax: 010-224 71 10
Email: registrator@fmi.se