Fastighetsmäklarförbundet är en av två branschorganisationer för fastighetsmäklare.

Under nästan ett års tid har vi nu arbetat fram en ny riktning för vårt förbund och för våra medlemmar som kommer att skapa större tydlighet kring vad vi som organisation står för, säger Pasha Sabouri förbundets ordförande.

Vi kommer att arbeta enligt 4 kärnområden. Dessa är enligt följande:

  • Service
  • Ekonomi
  • Kvalité
  • Opinion

Vi skall ha en hög servicenivå för våra medlemmar och se till att de har de redskap de behöver för att kunna vara aktiva och kunna fokusera på sitt dagliga arbete. Vi skall värna våra medlemmars ekonomi genom att förvalta våra tillgångar så som Hemnet och FRN väl och vi skall även se till att skapa förutsättningar för våra medlemmar att såväl öka omsättning som att skära i kostnader.

Vidare skall vi verka för att kvalitén på kåren höjs och att vi skapar förutsättningar och stöd för att våra medlemmar skall kunna hålla en hög kvalité på sina tjänster.

Vi skall också väcka opinion och driva de frågor vi anser är viktiga för bostadmarknaden och vår bransch specifikt.

Det finns massor att göra för mäklarkåren men med vår tydliga inriktning är vi övertygade om att vi steg för steg kan skapa en bättre vardag för landets mäklarkår.

För mer information kontakta:
Pasha Sabouri, ordförande i FMF, tfn: 0708-99 79 16, e-post: pasha.sabouri@notar.se,
Carolina Stegman, vd i FMF, tfn: 076-018 18 68, e-post: carolina.stegman@fmf.se