Som ett steg i Fastighetsmäklarförbundets fortsatta utveckling förstärker vi nu kansliet med Tina Engelin.

På Fastighetsmäklarförbundets årsmöte 2014 klubbades vägen fram för FMF då medlemmarna ställde sig bakom styrelsens förslag om SEKO.

SEKO innebär att FMF riktar in sig på fyra kärnområden – service, ekonomi, kvalité och opinion.

Som ett steg i det arbetet förstärker FMF nu organisationen med Tina Engelin.

Tina har sedan tidigare erfarenhet av branschen då hon senast kommer från Mäklarsamfundet men innan det också arbetat mot branschen i sin anställning hos försäkringsmäklaren Willis.

Hos FMF kommer Tina att fokusera på att skapa mervärden inom områdena service och kvalité i sitt arbete som medlems- och marknadsansvarig.

Att hitta vägar fram som gör att våra medlemmar stärks och att branschen fortsätter att utvecklas kommer att vara hennes huvudfokus.

– Vi är givetvis glada över att Tina kommer till oss på FMF och vi ser fram emot att förstärka vårt team med henne så att vi kan göra mer för våra medlemmar och för hela branschen, hälsar Carolina Stegman, VD Fastighetsmäklarförbundet FMF.

Kontakt:

Carolina Stegman, VD Fastighetsmäklarförbundet, 0760 18 18 68