Igår släpptes årets statistik om svenskarnas Internetvanor, som tas fram av Internetstiftelsen IIS. Siffror som fastighetsmäklare kan ha nytta av vid planering av kommunikationsstrategi gentemot kunder.

Kort sammanfattning av rapporten

  • I stort sett alla svenskar har tillgång till Internet hemma.
  • Mobilen är den device som vi surfar mest på.
  • E-post är det vanligaste kommunikationssättet, men utmanas av direktmeddelanden, som är vanligt bland de yngre.
  • Användandet av sociala medier ökar, 81 procent besöker sociala nätverk ibland.
  • Facebook ökar fortfarande – 74 procent av internetanvändarna använder kanalen.
  • Instagram används av 53 procent av svenskarna och är den kanal som står för den största ökningen tillsammans med Snapchat.