KOMMENTAR                                                                 2019-04-05

 

En minoritet av medlemmar i FMF har vid en stämma för drygt ett och ett halvt år sedan begärt en oberoende granskning om föreningens styrelse har handlat rätt när men genomförde en stadgeändring. Granskningsrapporten ligger nu klar.

 

– Granskningsrapporten har helt utelämnat frågan om det korrekta i stadgeändringen som ger 100 insatser till medlemmar som inträdde innan årsskiftet 2013/14 och 1 insats till andra medlemmar. Detta är en bekräftelse på att FMF och dess medlemmar kan se stadgeändringen som korrekt och att frågan därmed är utagerad. Det är mycket tillfredställande, säger Jenny Stenberg, VD på FMF.

 

Granskningsmannen har ett antal anmärkningar mot FMF i sin rapport. Här anser dock FMF att det saknas fog för de flesta av anmärkningarna. Enligt FMF har granskningsmannen inte varit objektiv och tycks ha agerat mer som ombud för den missnöjda minoriteten av medlemmar. Man får stöd för detta av professor Daniel Stattin som FMF anlitat som fristående expert.

 

– Han har tyvärr gått utanför sitt uppdrag och granskat annat än det som var hans egentliga uppgift. Han har tagit ett och ett halvt år på sig och fakturerat Fastigmäklarförbundet 1,5 miljoner kronor vilket är förvånande länge och för mycket i förhållande till rapportens kvalitet. Vi överväger därför att begära en nedsättning av arvodet, säger Jenny Stenberg.

 

– – –

För ytterligare information, kontakta:

Jenny Stenberg, vd FMF

070 – 452 86 17

jenny.stenberg@fmf.se