Många mäklarfirmor har i dag olika program för att tidigt komma i kontakt med mäklarstudenter. På så sätt kan de hjälpa till att forma framtidens mäklare samtidigt som de kan vara med och kvalitetssäkra att deras kunskapsnivå uppfyller dagens hårda krav.

Vi har pratat med Maria Bonerud Zettergren, rekryteringsansvarig på Erik Olsson, om hur deras verksamhet på högskolorna ser ut.

– Programmet gynnar studenterna genom att de redan i början av utbildningen kan få branscherfarenhet samt inblick i flera delar inom mäkleriet som de inte får i skolan. Vidare erbjuder vi varje termin en utbildning, Mäklarcamp, för ett antal studenter där de praktiskt får öva på olika delar inom mäkleriet under handledning av dokumenterat framgångsrika mäklare berättar Maria.

Utbildningen har varit ett enormt uppskattat inslag bland studenterna och även från mäklarna internt på Erik Olsson.

– Många studenter upplever att företagen försöker knyta upp dem för tidigt och det gör att de känner sig pressande att välja arbetsgivare långt innan de egentligen hunnit reflektera kring vad de vill. Vi har tagit fasta på detta och ser våra utbildningar som en möjlighet för båda partner att lära känna varandra bättre samt visa vad vi kan erbjuda varandra. Därför erbjuder vi alla antagna att gå första årets Mäklarcamps helt utan förpliktelser och vi står för samtliga kostnader kring arrangemanget förklarar Maria.

Alla mäklarstudenter har vid terminsstarten möjlighet att ansöka om att få bli ”ambassadör” hos Erik Olsson.

För oss är ambassadörerna oerhört viktiga och de är vårt ansikte utåt på skolorna. De hjälper oss att marknadsföra Erik Olsson samtidigt som de snappar upp vad som är på gång, vad som efterfrågas bland studenter och i gengäld får de ett nära samarbete med en attraktiv arbetsgivare och en bra väg in i bolaget.
Fördelarna med att vara ambassadör är många. De får garanterad praktik, förtur till extraarbete, erbjuds ersättning vid tips om rekrytering, har egen mentor i bolaget med mera.

– Det är en win-win situation och vad vi har förstått från kollegorna i branschen så har Erik Olsson ett närmare samarbete med våra ambassadörer jämför med andra mäklarföretag. Det är vi stolta över säger Maria.

Fler undersökningar

Flera undersökningar som gjorts i branschen visar att den enskilt viktigaste faktorn för att nå framgång som ny mäklare är att ha en tydlig plan och struktur för hur man ska nå dit. Företaget måste här vara mycket aktivt och hjälpa till med allt från utbildning och träning, till att sätta upp mål, riktlinjer och uppföljning för att detta ska bli verklighet.

– Erik Olsson arbetar från dag ett för att förbereda studenterna på denna utmaning och vårt mål är att kunna garantera framgång! avslutar Maria Bonerud Zettergren.