Förre vice riksbankschefen Lars E O Svensson, numera professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har redan tidigare varit kritisk till förslaget om ett skärpt amorteringskrav. Nu vässar han debatten genom att argumentera för att bostadspriserna är för låga.

Senaste tidens debatt om för höga bostadspriser i Sverige och förslaget om höjt amorteringskrav har nog inte undkommit någon. FI-chefen Erik Thedéen anser att ett skärpt amorteringskrav är rimligt eftersom hushållens skulder fortfarande ökar snabbare än deras inkomster och att bostadspriserna är för höga.

Men förre vice riksbankschefen Lars E O Svensson skriver nu på ekonomibloggen Ekonomistas att höga bostadspriser och ökande skulder inte är något skäl för skärpt amorteringskrav. Vidare resonerar han kring hur de svenska hushållens disponibla inkomst har ökat med över 40 procent sedan 2008, samtidigt som ränteutgifterna i förhållande har fallit.  ”Detta är en stark indikation på att bostadspriserna inte är för höga. Om något verkar de snarast vara för låga”.

Läs mer här och här.