Den rena, tysta och hållbara solenergin har blivit allt hetare på marknaden. Elnätsoperatören Eons statistik visar nämligen att efterfrågan på solceller mer än fördubblats under det gångna halvåret. Man tror att olika åtgärder från regeringens sida är orsaken till det ökade intresset.

Bland annat har ökat statligt investeringsstöd och vissa regelförenklingar, som till exempel slopat krav på momsdeklaration för mindre anläggningar, drivit på ökningen av antalet föranmälningar om installation av solceller. Dessa ökade med 108 procent under perioden september-januari jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

På Eon ser man att det på kundsidan är allt fler företag, kommuner, organisationer, lantbruk och bostadsrättsföreningar som börjat intressera sig för sol som energikälla. Förutom de ekonomiska fördelarna tror man att många företag ser det som en fördel att förknippas med hållbara energilösningar.

Ny solstrategi gynnar villaägare

Sedan tidigare är mindre anläggningar skattebefriade och målet är enligt klimatminister Isabella Lövin att helt ta bort skatten på solel producenten själv förbrukar, förutom de allra största anläggningarna. I oktober presenterades även en ny solstrategi som ska gynna enskilda hushåll ännu mer. Bland annat rotavdrag på 50 procent för solcellsinstallationer samt förenklingar av subventionssystemet.

– Mycket handlar om att plocka bort krångel. Det finns ju redan nu ganska mycket pengar i systemet till solel, säger Gustav Ebenå som är enhetschef på Energimyndigheten. Här kan du läsa nyheten om ökade intresset för solenergi.