FMF har frågat Jan Jägholm, Jägholm Norrortsmäklarna i Stockholm, och Markus Åkerblom, Våningen och Villan i Malmö, vad de tycker om Finansinspektionens krav på amortering och det finns både bra och dåliga saker att säga.

Vad tycker ni om Finansinspektionens nya krav?

– Självklart ska man amortera på sina lån, men ett bolån täcks ju upp av bostadens värde. Det vore rimligare om detta krav fanns på andra typer av konsumtionslån, t ex billån, uttrycker Jan. Dina boendekostnader blir ju våldsamt mycket högre på grund av detta och då kommer man ju inte att konsumera mer.

Jan fortsätter: Riksbanken vill få upp konsumtionen och sänker räntorna samtidigt som FI vill amortera och låsa undan pengar från konsumtionsledet, det är en motsägelse. Nu hindrar de varandras planer. De kommunicerar inte med varandra.

– Situationen är tvådelad, säger Markus. Dels är detta en revision på det första förslaget och ur den synvinkeln är denna version av förslaget bättre.

FI har nu kommit med ett tydligare och mer genomarbetat förslag där man uppenbarligen vill komma åt att de svenska hushållen är för högt belånade. Men frågan är om förslaget får det utfall man eftersträvar. Jag ser det som en risk att det snarare leder till att prisutveckligen hämmas, och det behöver inte vara av ondo, men det kanske inte heller leder till önskat resultat.

Dels gör de regleringar där det inte behövs menar Markus och fortsätter:

– Det hade varit bättre att lita på branschen och fokusera där problematiken faktiskt finns – bostadsbristen! Så länge det finns brist på bostäder och för lite byggande så trycker man upp belåningsgraderna oavsett vilka verktyg man använder i andra änden.

Kommer det att bli en köphets nu innan kraven börjar gälla?

Båda mäklarna säger ja. Marknaden är redan glödhet och med förmånen att kunna köpa utan att amortera just nu så är det många som vill passa på.

– Vi kommer nog att se en viss avmattningseffekt när kraven börjar gälla, säger Markus. Då kommer folk bli lite mer återhållsamma.

Vad kommer hända efter att kraven börjar gälla? Kommer priserna att sjunka?

– Inte sjunka, men kanske inte stiga lite mycket som innan, förklarar Markus.

– Det är ju samma brist på bostäder fortfarande, fyller Jan i. Det enda man kan göra är att betala priset och priset styrs av tillgång och efterfrågan. Däremot måste folk kanske titta på billigare bostäder för att också klara en kraftig amortering. I vissa fall kan ju amorteringen bli lika stor som hela boendekostnaden i övrigt.

Jan anser att det största problemet är att konsumtionen kommer stävjas vilket kan skapa en onödig lågkonjunktur. De farliga lånen är ju konsumtionslån, billån och lån till resor till exempel – de ska amorteras kraftigt. Men bostadslån är inte farliga på samma sätt för där finns ju värdet kvar.

Hur blir situationen för förstagångsköpare nu?

– Det blir ju ännu svårare för dem att klara av ett köp, säger Markus.

Det svåraste är att ha råd med handpenningen, men att sedan klara av att amortera flera tusen extra varje månad kommer inte bli lätt heller. Det håller båda med om. Markus tror att det kan bli en finansiell segregering mellan de som redan har det gott ställt och de som inte kan få ett lån pga de nya kraven.

Kommer vi att se en avmattning på bostadsmarknaden på grund av kraven från FI?

– Priserna bör inte sjunka av ett amorteringskrav, det är ett sparande, dock i mycket låst form. Men det kan bli en självuppfyllande profetia, om folk tror att priserna kommer att sjunka så gör dem det, vår bransch bygger mycket på psykologi, säger Markus.

Jan svarar:

– Det kommer fortfarande finnas köpare till alla bostäder och har man inte råd med det man hoppas på att köpa så får man rätta mun efter matsäcken. Om alla köper i klassen billigare så påverkas inte själva priset på bostaden då nya köpare ju kommer ner från prisklassen ovanför.