Trots att de faktiska omständigheterna ser likadana ut idag som innan sommaren, har bostadsmarknaden blivit mer avvaktande. Fastighetsmäklarförbundets ordförande menar att det handlar om marknadspsykologi och att det finns en grupp vinnare på rådande marknad.

Politiker som öppnar upp för minskade ränteavdrag, eventuellt ett ökat amorteringskrav, en inflation som närmar sig tvåprocentmålet och funderingar kring när räntan går upp.

– Addera det med ett osäkert världsläge där Nordkorea skjuter raketer och en Trump som twittrar, säger Erik Olsson, Fastighetsmäklarförbundets ordförande, till Dagens Industri.

Det är de här faktorerna som gör bostadsmarknaden orolig, trots att de faktiska förutsättningarna – sysselsättningen, inkomsterna, räntan, demografin – ser likadana ut idag som innan sommaren, då ingen oro fanns på marknaden. Men att bostadsägare idag inte vet hur förutsättningarna för lånen kommer att se ut gör dem vaksamma, menar han.

Vidare resonerar Erik Olsson kring en kategori av spekulanter som är vinnare på rådande bostadsmarknad. För dem som är på väg uppåt i sin bostadskarriär är det egentligen bara en nackdel att bopriserna ökar.

– Många stirrar sig blinda på hur bra affär man gör på en specifik bostad istället för att se hur bra affär man gör om man jämför försäljningen av den gamla bostaden med köp av en ny bostad på samma marknad. Det är egentligen mer relevant, säger han till tidningen.