| Nyheter

Dags att betala den årliga avgiften

Du som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter ditt registreringsår betala en årlig avgift på 3 250 kr till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

Avgiftens storlek är densamma oavsett om du är registrerad hela året eller delar av året. Den omfattar alltså även dig som endast är registrerad en kort period i början eller slutet av året. Fakturan för den årliga avgiften skickar FMI ut vecka 6–7 och den ska vara betald senast den 15 mars 2018. Glöm inte att ange OCR-numret när du betalar! Fastighetsmäklare som inte betalar avgiften i tid från och med i år kommer att få en påminnelseavgift på 500 kr.

Läs mer på FMI:s hemsida där du också finner svar på de vanligaste frågorna.