Drömmen att starta ett eget mäklarkontor i framtiden finns hos många av landets blivande fastighetsmäklare. Det konstaterade Mäklarföretaget MOHV när man i januari inför Mäklardagen på Högskolan i Gävle lanserade en chefspraktik till studenterna.

Syftet är att attrahera en ny generation franchisetagare eftersom det finns ett stort intresse för entreprenörskap hos de studerande. Detta har man märkt på MOHV när man är ute och gästföreläser på högskolor och universitet runtom i landet.

Diana Selguson, som är Tillväxt- och Utvecklingschef på mäklarföretaget och ansvarig för utbildningen, berättar att väldigt många av studenterna var nyfikna på chefspraktiken. Ryktet om denna spred sig snabbt även till andra fastighetsmäklarutbildningar, så i mars kommer den även att erbjudas i samband med Bokorridoren på Malmö Högskola. Vilket öppnar för praktik även på MOHVs kontor i Öresundsregionen.

Chefspraktiken innehåller samma moment som enligt FMI ska ingå i en normal fastighetsmäklarpraktik, men dessutom får studenten även insyn i och testa på hur det är att vara franchisetagare. Den består av specialmoment så som att planera och genomföra lokala marknadsaktiviteter, presentera månadsresultat för huvudkontoret, lära sig hålla i säljträningar m.m.

– De första chefspraktikanterna startar sin praktik på vårt solnakontor till våren, men tanken är att praktiken startar löpande på olika kontor och anpassas tidsmässigt efter studenternas önskan om när i tid och rum den ska äga rum, säger Diana Selguson och fortsätter; på kontoret i Solna har ansökningsperioden precis avslutats, men det finns öppningar i närtid på andra av våra kontor i Stockholmsområdet.

Diana Selguson berättar att målet är att vara det mäklarföretag som studenter med starta-eget-ambition väljer som arbetsgivare, eftersom utvecklingsmöjligheterna hos MOHV är enorma.

Foto: Diana Selguson och kollegan Daniel Fredricson, franchisetagare på MOHV Bromma, i samspråk på Mäklardagen i Gävle på högskolan.