Checklistor & Rutiner

Vi förenklar er vardag genom att tillhandahålla uppdaterade och lättillgängliga stöddokument och rutiner.

Penningtvätt

Rutiner mot penningtvätt

Följ länken för en mall till våra medlemmar för att underlätta riskbedömningen av mäklarens verksamhet.

Läs mer

Vägledning

Öka din kunskap om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering och risker kopplade till din verksamhet som fastighetsmäklare.

Läs mer

Varningstecken

Lär dig om de varningssignaler som finns i samband med din verksamhet som fastighetsmäklare.

Läs mer

Checklistor

Checklista för arkivering

Som mäklare är man skyldig att låta FMI granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten.

Vi har en checklista där du får lära dig om:

  • Vilka handlingar som ska arkiveras?

  • Vem som ska arkivera dessa?

  • Hur länge man behöver arkivera handlingarna

 

Läs mer

För arbetsgivare

Modeller

Läs om fördelar och nackdelar med att bedriva din verksamhet genom eget aktiebolag, ”frisörmodellen” och ”konsultmodellen”.

Läs mer

Utbildningskostnader

Ska du anställa en mäklare vars tidigare arbetsgivare har betalat mäklarens utbildning och funderar på att lösa dennes skuld till den tidigare arbetsgivaren, bör du informera dig innan.

Läs mer

Avgifter till FMI

Är årsavgiften respektive ansökningsavgiften till Fastighetsmäklarinspektionen avdragsgilla?

Läs mer

Checklistor

Att tänka på när en kund vill byta mäklare

Det är inte ovanligt att uppdragsgivare säger upp ingångna förmedlingsuppdrag för att istället pröva lyckan med en annan mäklare. Att en mäklare ”tar över” ett objekt efter en annan mäklare ger ofta upphov till en rad frågeställningar. Klicka på ”läs mer” för att se riktlinjer för vad som gäller när en kund byter mäklare.

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Gemensamma branschriktlinjer, GDPR

Fastighetsmäklarförbundet FMF och Mäklarsamfundet har tillsammans och med stöd av Advokatfirman DLA Piper tagit fram branschriktlinjer för behandling av personuppgifter med anledning av att Dataskyddsförordningen (2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018. Riktlinjerna syftar till att på ett övergripande plan lämna vägledning i ett antal grundläggande frågor kopplade till behandling av personuppgifter, bl.a. hur och vilken information som ska lämnas till registrerade, när personuppgifter bör gallras samt vad ett personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla.

Läs mer