| Nyheter

Branschgemensamt samarbete kring GDPR

Den 25 maj börjar den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, tillämpas. Vi får många frågor från våra medlemmar om vad de nya reglerna innebär och hur vi på Fastighetsmäklarförbundet kommer att vara behjälpliga.

Med anledning av detta har Fastighetsmäklarförbundet tillsammans med Mäklarsamfundet inlett ett samarbete kring att ta fram branschgemensamma riktlinjer för tillämpningen av de nya reglerna. Till hjälp i detta arbete har vi anlitat advokatbyrån DLA Piper, som är en av Sveriges mest välmeriterade experter på området.

Det pågående arbetet är tänkt att resultera i ett pedagogiskt material bestående av såväl övergripande och lättillgänglig information som en branschanpassad vägledning avseende hur de nya reglerna bör appliceras.

– Som branschförbund kan vi bistå med vägledning och information och det framtagna materialet kommer att kunna ge ett visst stöd. Men det är ytterst upp till de enskilda mäklarföretagen och fastighetsmäklarna att, tillsammans med bland annat sina systemleverantörer, vidta nödvändiga åtgärder i sina verksamheter. Arbetet är i full gång och förhoppningen är att vi ska ha materialet färdigt och kunna påbörja spridningen av det till våra medlemmar inom 3-4 veckor ,säger Fastighetsmäklarförbundets chefsjurist Niklas Rollgard.

Det branschgemensamma informationspaketet kommer översiktligt att innehålla:

En ”livscykel” över förmedlingsuppdraget som kopplar korta informationstexter till de personuppgiftsfrågor som dyker upp i förmedlingsuppdragets olika faser och moment, där det även löpande kommer finnas hänvisningar/länkar till ett fördjupat och juridiskt strukturerat dokument med tillämpliga regler i dataskyddsförordningen, men även:

– ett ”gallringsdokument” för typbehandlingar i fastighetsmäklarverksamhet

– ett dokument med vägledning kring den informationsskyldighet som föreskrivs

– ett dokument med vägledning kring utformning av personuppgiftsbiträdesavtal