FMF har tagit initiativ till en branschgemensam överenskommelse om hur fastighetsmäklare skall hantera distansavtal, det vill säga köpekontrakt där köpare och säljare befinner sig på olika orter.

Överenskommelsen har utarbetats av företrädare för FMF, Mäklarsamfundet och Fastighetsbyrån.

– Vi är glada över att ha rott den här överenskommelsen i hamn, säger FMFs förbundsjurist Magnus Melin. Det har hänt en del på området den senaste tiden, bland annat en dom från Högsta Domstolen, och det är viktigt att mäklarna har uppdaterade rutiner så att konsumenterna kan göra trygga affärer, även på distans.

De nya rutinerna har nyligen skickats ut till samtliga berörda mäklare.