I slutet av december 2017 valde 36 procent av bostadsrättsföreningarna lån med korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under 12 månader. Det är en minskning med 14 procentenheter sedan slutet av september. Bostadsrättsföreningar verkar därmed gå mot längre bindningstider.

Under det fjärde kvartalet ökade andelen lån med längre räntebindningstider. Hälften av bostadsrättsföreningarnas lån löpte med korta räntebindningstider (under 1 år) under tredje kvartalet. Förra årets sista kvartal hade andelen bostadsrättsföreningar med korta bindningstider för sina lån minskat till 36 procent.

Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, 1–4 år var 26 procent, fyra procentenheter högre än det tredje kvartalet 2017. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, 5 år eller mer, steg med 10 procentenhet till knappt 38 procent.

–  Andelen längre räntebindningstider ökade mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Det kan tolkas som att bostadsrättsföreningarna nu börjar gardera sig mot högre räntor, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Andelen bostadsrättsföreningslån (nytecknade) med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB

Bindningstid Kvartal 3 2017 Kvartal 4 2017
< 1 år 50 % 36 %
1 – 4 år 22 % 26 %
 >5 år 28 % 38 %