Den största tillgången bland svenskarna är bostäder och står för 44 procent av den samlade förmögenheten. Men bostäder står också för huvuddelen av våra skulder, närmare bestämt 77,7 procent består av bostadslån. Det visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2017.

Försäkringar, aktie- och fondsparande, sparkonton och premiepensionssparande är alla källor till svenskarnas förmögenhet. Men den uteslutande största källan till vår samlade förmögenhet är bostäder. Bostadstillgångarna steg med 2,9 procent till 7.764 miljarder kronor under årets andra kvartal.

– Både tillgångar och skulder fortsätter att öka, konstaterar Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Bostäder står även för huvuddelen av svenskarnas skulder. Hela 77,7 procent av våra skulder består av bostadslån, totalt 3.005 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,1 procent under andra kvartalet. Däremot är det inte bostadsskulderna som ökar snabbast, utan konsumtionslånen.