Mer än hälften av de som har bolån, 55 procent, har någon gång höjt sina bolån utan att flytta. Renovering av bostaden och bilköp hör till de vanligaste orsakerna. Det visar en undersökning av TNS Sifo på uppdrag av SBAB.

För många bostadsägare har prisökningarna på bostadsmarknaden skapat ett övervärde i bostaden som lockar att använda till att utöka sina bolån. Och det är inte bara renovering av bostaden som är orsaken. Bland gruppen 35-55-åringar är det 20 procent som valt att lägga en del av höjningen på att köpa en bil, båt eller husvagn.

– I det här åldersspannet köps ofta den första villan och det händer mycket under livets gång som gör att boendet behöver anpassas. En om- eller tillbyggnad kan öka värdet på bostaden och behöver inte innebära att belåningsgraden i praktiken ökar. Men man bör ta i beaktning att ett större lån gör att ränteutgifterna stiger och därmed ökar kostnaderna för hushållet, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.

Bland de äldsta respondenterna i undersökningen, 56–79-åringarna, är det vanligare än för genomsnittet att använda åtminstone en del av höjningen till ett bil-, båt- eller husvagnsköp. Bland dem har nästan var tredje, 28 procent, använt pengarna till detta.

– I den här åldern har många gjort bostadskarriär och har ofta ett stort utrymme i sin bostad som säkerligen känns lockande att använda till fritidsnöjen. Ett varningens finger kan vara på sin plats. Saker som båtar och bilar minskar snabbt i värde och bör amorteras i högre takt. Se också upp så att inte låneutrymmet minskar så pass att nästa steg i boendelivscykeln försvåras, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.

Till hela pressmeddelandet