Vill du bli medlem hos oss mejlar du till kansli@fmf.se. Du får då ansökningshandlingar. Av handlingarna framgår de olika typer av medlemskap som erbjuds. Sedan skickar du bara in ansökningshandlingarna och vi ser till att du får det du behöver för att kunna engagera dig fullt ut i ditt arbete.