Bli medlem

Den totala årliga kostnaden för ett medlemskap i FMF ser ut som följande:

(OBS: Försäkringen ingår i den totala kostnaden)

Insatsen för nya medlemmar är 1 kr. Medlemsavgiften är 300 kr.

Serviceavgiften är beroende av antalet mäklare i företaget.
Serviceavgift för enskild mäklare: 9 200 kr (ex. moms)
Serviceavgift för 6-10 mäklare: 8 300 kr (ex. moms)
Serviceavgift för 11- mäklare: 7 300 kr (ex. moms)
Serviceavgift för passivt medlemskap: 4 800 kr (ex. moms)
Serviceavgift för stödmedlem: 3 000 kr (ex. moms)
Försäkringsavgift: 4325 kr

Exempel 1
En mäklare som ansöker om medlemskap för sig själv får då betala: 1 + 300 + 9200*1,25 + 4325 = 16 126 kr

Exempel 2
En stödmedlem (ingen insatsavgift): 300 + 3000*1,25 = 4050 kr

 

Vill du bli medlem hos oss börjar du med att ladda ned och läs om medlemskapet i dessa dokument:

Försäkringsbilaga

Våra etiska regler

Våra Stadgar (2019)

Medlemsansökningsblanketter:

Medlemsansökan: Juridiskt medlemskap

Medlemsansökan: Undermedlem till juridisk medlem

Medlemskapsansökan: Insatsreducerad/fullvärdig medlem

Välj den typ av medlemskap som du vill ha och fyll i ansökningsblanketten. Du behöver tillgång till skrivare och skanner, då du måste signera dokumentet för hand. Skicka in din signerade ansökan till kansli@fmf.se. Hit kan du också skicka eventuella frågor om medlemskapet eller andra frågor rörande förbundet.

 

Fastighetsmäklarförbundet: 08-82 14 30

Konsumentkontakt: fmf.se/konsumentkontakt

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd: frn.se

Fastighetsmäklarinspektionen: fmi.se

Säkra försäkringsförmedlare: 0770-220 800

If försäkring: 0771-560 00