I vår hålls två stämmor (en ordinarie och en extra som tidigare meddelats) och information går bland annat ut via e-post. Därför är det extra viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till alla våra medlemmar. Vi ber därför er som har bytt arbetsplats under det senaste halvåret att kontakta oss på kansli@fmf.se med de korrekta uppgifterna.