Stockholm stad har utfärdat en höjning av tomtavgälder till sommaren 2018. För många bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad innebär detta en fördubbling av avgälden. Enligt en studie, genomförd av Värderingsdata, kan en bostadsrättsinnehavare av en trerummare på 77 kvadratmeter förvänta sig en avgiftshöjning på 562 kronor i månaden, 6 744 kronor per år.

FMF:s chefsjurist, Niklas Rollgard, reder ut vad det här handlar om och uppmanar blivande bostadsrättsägare i Stockholm innerstad till handling.

– Det är vanligt att bostadsrättsföreningar inte äger den mark som deras byggnader står på, utan istället nyttjar den med tomträtt. Tomträttsavgälden baseras på markens värde och om värdet ökat väldigt mycket under den senaste avgäldsperioden kan det innebära en betydande höjning av tomträttsavgälden. En sådan höjning innebär ökade kostnader för föreningen, kostnader som i sin tur kan leda till avgiftshöjningar för de enskilda bostadsrättsinnehavarna. För den som är intresserad av att köpa en bostadsrätt är det viktigt att kontrollera om föreningen nyttjar marken med tomträtt och i så fall, hur stor tomträttsavgälden är och när den kan komma att omförhandlas.

Värderingsdata har i en studie granskat 244 bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad.