FMF Logo

sparande

Nyhet

Två av tre föräldrar sparar regelbundet till sina barn

Två av tre föräldrar sparar regelbundet till sina barn, mer än var tredje sparar till bostad för barnen och knappt Läs mer

Nyhet

Ungdomars sparande ökar

Svenskarna har blivit bättre på att skapa en buffert i ekonomin jämfört med för ett år sedan. Särskilt duktiga har Läs mer

Nyhet

Svenskar sparar mer än någonsin

Enligt en sammanställning från SBAB uppgick de svenska hushållens kontosparande till 1,586 miljarder kronor i slutet av juni. Det är Läs mer