skrivuppdrag

Nyhet

Högsta Förvaltningsdomstolen om närståendebegreppet vid skrivuppdrag

Högsta Förvaltningsdomstolen fastslår i en dom (mål nr 1293-17) att fastighetsmäklarlagens bestämmelser om förmedling till eller från närstående även omfattar Läs mer

Nyhet

Kammarrätten ska pröva mäklares skyldigheter vid s.k. skrivuppdrag

Enligt 12 § fastighetsmäklarlagen får en fastighetsmäklare inte förmedla ett objekt från eller till en närstående. Med ”förmedling” menas ett Läs mer