FMF Logo

SEB

Nyhet

Fler tror på stigande priser – men inte i Stockholm

SEB:s Boprisindikator fortsätter svagt uppåt i april. Uppgången är 3 enheter jämfört med föregående  månad och indikatorn hamnar nu på Läs mer

Nyhet

Bostaden största källan till förmögenhet och skuld

Den största tillgången bland svenskarna är bostäder och står för 44 procent av den samlade förmögenheten. Men bostäder står också Läs mer

Nyhet

”Trendbrott i bostadsförväntningar”

66 procent tror på stigande priser under det kommande året, en nedgång med tre enheter jämfört med förra månaden. Samtidigt Läs mer

Nyhet

SEB:s Boprisindikator backar men ligger på fortsatt hög nivå

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser respektive andelen som tror på sjunkande bostadspriser Läs mer

Nyhet

SEB:s Boprisindikator: förväntningarna ökar

SEB:s Boprisindikator har stigit med hela tio enheter från förra månaden och hamnar nu på 47. Förra månaden låg indikatorn Läs mer

Nyhet

Boprisindikatorn: Förväntningarna fortsätter att sjunka

SEB:s Boprisindikator fortsätter att sjunka och ligger nu på 37. Det är en nedgång på 12 enheter sedan förra månaden. Läs mer

Nyhet

Hushållens tro på stigande bopriser fortsätter att öka

Det visar SEB:s senaste boprisindikator. För fjärde månaden i rad stiger Boprisindikatorn och ökar med 2 enheter från 65 till Läs mer

Nyhet

SEB:s Boprisindikator fortsätter att stiga

För tredje månaden i rad fortsätter Boprisindikatorn att stiga. Från förra månaden stiger den med 5 enheter från 60 till Läs mer

Nyhet

Kolla in lägenheten från soffan

Allt eftersom tekniken går framåt utvecklas nya spännande tekniker som erbjuder bostadsköpare möjligheten att kunna gå på virtuella lägenhetsvisningar. Att Läs mer

Nyhet

Minskad tro på stigande bostadspriser

Mängden hushåll som tror på stigande bostadspriser minskar med 2 procent från förra månaden och hamnar därmed på 72 procent. Läs mer

Page 1 Page 2