Intresset för bostäder svalnar när de har legat ute till försäljning en tid. Ett svalnat intresse innebär att antalet besökare Läs mer