Mäklarbranschen har traditionellt sett varit mansdominerad men andelen kvinnliga mäklare har ökat stadigt och fördelningen närmar sig 50 procent. Liksom Läs mer