Sedan slutet på sommaren och början av hösten är det fler fastighetsmäklare som tror på prisuppgång än prisnedgång. Och den Läs mer