FMF Logo

bostadspriser

Nyhet

Fortsatt lugnt på bostadsmarknaden under sommaren

I juli stod villapriserna stilla medan bostadsrättspriserna minskade något med 1 procent. På tre månader har villapriserna ökat med 2 Läs mer

Nyhet

Bostadspriserna både något uppåt och nedåt i juni

På riksnivå har bostadsrättspriserna minskat med 1 procent medan villorna ökat med 1 procent den senaste månaden. Jämfört med förra Läs mer

Nyhet

Priset på lyxbostäder i London ned 6,8 procent sedan Brexit

Priserna på lyxbostäder i London har sjunkit med 6,8 procent det senaste året efter att den politiska osäkerheten kring Brexit Läs mer

Nyhet

Ökande villapriser men något lugnare bland bostadsrätter

Priserna för villor steg med 1 procent medan bostadsrätterna var oförändrade när försäljningarna i maj räknats samman. På tre månader Läs mer

Nyhet

Relativt lugnt på bostadsmarknaden

Efter några månader av prisuppgångar blev bostadsrättspriserna oförändrade i april medan villapriserna ökade med 1 procent. Jämfört med för tre Läs mer

Nyhet

Fortsatt stigande priser på bostadsmarknaden

Den senaste månaden steg bostadsrättspriserna i landet med 1 procent och villorna med 2 procent. Den senaste tremånadersperioden ökade bostadsrätter Läs mer

Nyhet

Tecken på nytt bostadsrally

Avmattningen på bostadsmarknaden som man sett de senaste månaderna verkar inte hålla i sig. Nu finns det signaler som visar Läs mer

Nyhet

Bostadspriserna fortsätter uppåt

Den senaste månaden steg priserna på bostadsrätter med 1 procent och med 2 procent för villor. På tre månader har Läs mer

Nyhet

2017 inleds med uppåtgående bostadsrättspriser

Den senaste månaden gick priserna i riket på bostadsrätter upp med 1 procent medan de var oförändrade på villor. Även på Läs mer

Nyhet

Låg risk för fallande bostadspriser enligt mäklare

Det visar senaste rapporten från SBAB:s Mäklarbarometer där mäklare på storstadsmarknaderna uttalar sig om utsikterna för 2017. Trots många varningar Läs mer

Page 1 Page 2 Page 3 Page 6