FMF Logo

Bolåneränta

Nyhet

Obunden ränta fortfarande populärast

Tremånadersräntan, eller den obundna räntan som den också kallas, fortsätter att vara det klart populäraste valet. Under juli valde 79 Läs mer

Nyhet

Trenden med högre bolåneräntor bruten

De senaste månaderna har bolåneräntorna ökat något. Men i december bröts uppgången och SBAB var den bank som gav de Läs mer

Nyhet

Fler bolånekunder binder räntan

SBAB:s månadsstatistik noterar en svag ökning i andelen som väljer att binda sin ränta. Men en majoritet av bolånekunderna väljer Läs mer

Nyhet

Länsförsäkringar sänker listräntorna

Länsförsäkringar sänker sina listräntor för bolån på grund av förändrade marknadsräntor. Räntan sänks med 0,05 procentenheter till 2,0 procent för Läs mer

Nyhet

Rörlig eller bunden bolåneränta?

Frågan är ständigt aktuell och svaret kan skifta beroende på de faktorer som påverkar det allmänna ekonomiska läget. I senaste Läs mer

Nyhet

Tvåårig bolåneränta populärare än rörlig hos SBAB

Förändringen i hushållens val beror på att SBAB i höstas gick ut med en kampanj där man lanserade en ränta Läs mer

Nyhet

Experternas råd – om en räntehöjning blir verklighet

Räntorna är fortsatt låga, men en höjning kan förutspås vilket kan få konsekvenser på bostadsmarknaden. Detta gör att allt fler Läs mer

Nyhet

Räntehöjningar väntas först nästa år

På Riksbankens penningpolitiska möte i december förra året var bostadsmarknaden och hushållens ökande skuldsättning viktiga frågor. Inom ramen för dessa Läs mer

Nyhet

SBAB: Långa boräntor är att föredra

”Riktigt långa” bindningstider är nu att föredra för bolån. Boräntorna kan gå ned lite före årsskiftet men vänder upp 2017. Läs mer

Nyhet

Intresset för att binda räntan fortsätter att sjunka

På grund av de historiskt låga räntorna väljer de flesta idag att teckna bolån med rörlig ränta. Enligt en rapport Läs mer

Page 1 Page 2