Skatterättsnämnden har i förhandsbesked behandlat frågan om huruvida en sammanläggning av en bostadsrättslägenhet och ett vindsförråd respektive garageplats ska anses Läs mer